Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Kierowca mechanik

Kierowca mechanik

To zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy zawodu kierowca mechanik 832201. Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego.
Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał; prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawy środków transportu drogowego.
Będzie mógł pracować w firmach transportowych, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

 W cyklu kształcenia, zgodnie z nowymi przepisami MEN uczeń zdobywa jedną  kwalifikację:

1 kwalifikacja – AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego.
Kwalifikację zdobywasz po 5 semestrze nauki (3 klasa).
Uzyskujesz tytuł zawodowy kierowca mechanik.

Od roku szkolnego 2017/18 zawód (symbol 832201) zdobywasz w Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia. Nauka trwa trzy lata. Po jej zakończeniu możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia. Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik (I stopnia) i potwierdzeniu kwalifikacji AU.04.Eksploatacja środków transportu drogowego możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  AU.69. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Warunkiem rozpoczęcia nauki w zawodzie kierowca mechanik jest przedstawienie zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Skierowanie na badania lekarza medycyny pracy otrzymasz  po zakwalifikowaniu się na listę przyjętych uczniów.

Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa  w ustawie o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w renomowanych firmach transportowych, warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, na terenie Bydgoszczy i okolic. Oferujemy pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca zajęć praktycznych dla uczniów.
Specjalistyczne zajęcia teoretyczno – praktyczne uczniowie odbywają w doskonale wyposażonych pracowniach na terenie szkoły.
W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną bezpłatną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Dla zainteresowanych umożliwiamy również zdobycie prawa jazdy kategorii A.
 

Zadzwoń do nas

52 342 39 39