Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Blacharz samochodowy

01
02

Blacharz Samochodowy

To ciekawy zawód, szczególnie dla uczniów chcących szybko rozpocząć dorosłe życie zawodowe.
Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał; ocenić stan techniczny nadwozi pojazdów samochodowych;
naprawić uszkodzone nadwozia czy zabezpieczyć antykorozyjnie nadwozia pojazdów samochodowych.

Będzie mógł pracować w warsztacie blacharstwa samochodowego, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako blacharz samochodowy, pracować w sklepie lub hurtowni motoryzacyjnej, w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów jako blacharz samochodowy lub w innych zakładach zajmujących się naprawą, w firmach produkujących elementy blacharskie, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

Od roku szkolnego 2017/18 zawód (symbol 721306) zdobywasz w Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia. Nauka trwa trzy lata. Po jej zakończeniu możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia.

W cyklu kształcenia, zgodnie z nowymi przepisami MEN uczeń zdobywa jedną kwalifikację:


1 kwalifikacja – MG.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych. Kwalifikację zdobywasz po 5 semestrze nauki (3 klasa).
Uzyskujesz tytuł zawodowy blacharz samochodowy.


Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w renomowanych warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów jako pracownicy młodociani, na terenie Bydgoszczy i okolic. Uczeń po znalezieniu odpowiedniego dla siebie miejsca zajęć praktycznych, zgłasza się do szkoły. Oferujemy pomoc w znalezieniu odpowiedniego warsztatu dla osób, które nie mają rozeznania dotyczącego miejsca odbywania zajęć praktycznych. Specjalistyczne zajęcia teoretyczno – praktyczne uczniowie odbywają w doskonale wyposażonych pracowniach na terenie szkoły.


Pracownik młodociany może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę (zgodnie z Kodeksem Pracy) w celu nauki i przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe pracownika polega na nauce zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy.

Zasady wynagradzania młodocianych w okresie przygotowania zawodowego określa § 19 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, z 1996 r. poz. 278 ze zmianami).

Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem:


6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni, 12 miesięcy - 26 dni.
W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu.
W okresie ferii pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi młodocianemu urlopu.
W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.


Dla zainteresowanych umożliwiamy równie¿ zdobycie prawa jazdy kategorii A

Zadzwoń do nas

52 342 39 39