Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Projekty unijne

Zespół Szkół Samochodowych bierze aktywny udział w programie ERASMUS+. Od 2015 roku na praktyki i staże zagraniczne wyjechało blisko 100 uczniów.

Wyjazdy zagraniczne do Niemiec i Irlandii niosą za sobą szereg zysków dla wyjeżdżających.

Podczas 4-tygodniowych pobytów, uczniowie są w stanie znacząco podnieść swoje umiejętności w zakresie motoryzacji. Podczas praktyk i staży poznają sposób pracy w zagranicznych zakładach pracy. Ponieważ uczniowie pracują w międzynarodowych zespołach, podnoszą również swoje umiejętności językowe

Oprócz podnoszenia umiejętności zawodowych i językowych, uczeń rozwija również swoje umiejętności miękkie. Będąc blisko miesiąc poza domem musi wykazać się odpowiedzialnością, zdyscyplinowaniem i zaangażowaniem. Dzięki obecności nauczycieli, którzy wyjeżdżają jako opiekunowie, uczeń czuje się bezpiecznie i jest w stanie wykorzystać cały swój potencjał. Jego umiejętności są kształtowane również przez obcowanie z inną kulturą - rozwijane są: tolerancja, umiejętność życia w wielokulturowym społeczeństwie, empatia.

Po powrocie, uczniowie otrzymują zaświadczenia udziału w projekcie (EuroPass i EcVet). Zaświadczenia te są rozpoznawane w całej Unii Europejskiej i mogą stać się przepustką do zdobycia pracy w międzynarodowym konsorcjum motoryzacyjnym.

Ponieważ udział w programie w programie ERASMUS+ jest całkowicie finansowany ze środków unijnych, państwo jako Rodzice nie ponosicie żadnych opłat związanych z wyjazdem i pobytem za granicą państwa dziecka.

Oto projekty UE, w których uczestniczymy:

- 2015 - POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015355 „Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności”Niemcy (Götz).

- 2016 - POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024760 „Mobilność w uczeniu zawodu mechanik i elektromechanik samochodowy szansą na rozwój zawodowy i konkurencyjność na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli” Irlandia (Cork).

- 2017 - POWERVET-2017-1-PL01-KA102-035969 „Specjalizacje: blacharz-lakiernik i specjalista pojazdów o napędach hybrydowych i elektrycznych szansą na dalszy rozwój” Niemcy (Götz)

W roku 2018 - 64 uczniów powtórnie uda się na praktyki i staże do Irlandii i Niemiec. Szkoła współpracuje z partnerami zagranicznymi: Handwerkskammer Potsdam (Niemcy) i Your International Training (Irlandia).

W rozpoznaniu są kolejne projekty na wyjazdy zagraniczne nie tylko z zakresu motoryzacji, ale również z dziedzin sportu i nauczania ogólnego.

Zapraszamy do współpracy placówki oświatowe i kulturowe. Jesteśmy otwarci na różne propozycje rozwoju i współpracy na różnych polach edukacji, wiedzy i rozwoju.

 

Redakcja: mgr Paweł Drygas

Zadzwoń do nas

52 342 39 39